LAATSTE NIEUWS
Inmiddels kijken we terug op een succesvolle editie van het NES. Een volledig verslag van de dag vind u HIER.

INHOUDELIJKE ACTUALITEITEN OF WIJZIGINGEN
Op deze plaats vermelden wij inhoudelijke wijzigingen in het programma, mochten die er zijn.

* Deelsessie J, de tweede Tabletop-oefening, wordt geleid door Frank van Wijk, Specialist Risico’s en Veiligheid geneeskundig, Veiligheidsregio Utrecht.

* Deelsessie H: Politie en evenementen: Spreker Harold Salomons is verhinderd; de sessie wordt ingevuld door Hans Vos, lid van de Kenniskring van het onderzoek “Politie en Evenementen” en Evenementencoördinator bij Politie Noord-Holland.  In de sessie wordt onder andere verslag gedaan van het recente onderzoek naar “Politie en Evenementen”, zoals verricht in 2013 en 2014 en onlangs gepubliceerd.

* Deelsessie F: deze had als werktitel ‘Mobiliteit en verkeer’. De voornaamste insteek zal echter de logistiek van en rond het evenement betreffen, dus niet zozeer mobiliteit en verkeer alleen.

* Celebrate Safe! is geplaatst in het plenaire programma en zal worden toegelicht door Duncan Stutterheim, mede-oprichter van ID&T en CEO van SFX Europe.

* Met groot plezier kunnen wij aankondigen dat de opening van de dag geschiedt door Henk Markerink, CEO van de Amsterdam ArenA.

* Deelsessie I, tijdstip 14.45-15.45 Het Debat over drugs op evenementen

Let op: de titel van deze deelsessie was Celebrate Safe!. Dat onderwerp wordt inmiddels plenair behandeld in de ochtend (samen met de eerder aangekondigde campagne ‘I love my ears’). Deze middagsessie besteden we op verzoek aan één van de recent veel bediscussieerde onderwerpen uit Celebrate Safe! : Drugsgebruik op evenementen.

 

DOEL VAN DE DAG
Branche en overheid zoeken naar handvatten om samen verder te komen bij de organisatie van evenementen. Die handvatten zijn er of zijn in ontwikkeling. Dit jaar kijken we specifiek naar ‘Het evenement en de omgeving’.

DE ORGANISATIE
De evenementenwereld zelf: de brancheorganisaties VVEM (Vereniging Van EvenementenMakers) en De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- & Horecabeveiliging, zetten dit symposium voor u neer. Beide organisaties zijn 100% begaan met het organiseren en faciliteren van goede en veilige evenementen. De VVEM verenigt daarbij de organisatoren, locaties en leveranciers. De Sectie Evenementen- & Horecabeveiliging herbergt de evenementenbeveiligers, die bij de evenementen zorgen voor de veiligheid van de bezoekers.

PRAAT U MEE?
Zoek op onze LinkedIn Group Nationaal Evenementen Symposium of klik hier.

Laat weten dat je er bij bent via  FacebookLaat weten dat je er bij bent via  LinkedIn

 


Sprekers